Opprette bruker

Første gang du besøker helsenorge.no må du logge inn fo rå få tilgang til våre digitale tjenester.

  • Det er kun pasienter som er registrert på våre legelister med fullpersonnummer som kan bestille time her.
  • Hvis du får feilmelding i HelseNorge om at min fastlege ikke tilbyr digitale tjenester på HelseNorge eller du ikke får bestilt time,
    Hva gjør jeg?
    Dette kommer trolig av at du har valgt “Basis” eller “Basis+”. For å få tilgang til alt må du velge “Full”. Si ja og aksepter alt. Ingen kostnader med dette.